PEPILLO : “Hommage à Steve Job”

スティーブ・ジョブに捧げる

Hommage à Steve Job Pepillo
Apple

Portfolio